YoChild-Africa werd in 2018 opgericht door Kato Joseph en zijn vrouw Helmien Kato. Kato die zelf een aantal jaren op straat leefde, weet wat het is om elke dag te overleven en armoede te kennen. Dankzij een zendelinge die hem opnam in haar weeshuis kreeg hij een nieuwe kans in het leven. Nu wil hij graag aan anderen de hoop doorgeven die hijzelf heeft ontvangen. Daarom richtte hij YoChild-Africa op. Een hoop voor de hopelozen.

We geloven in liefdadigheid en ons werk is gecentreerd om de noden van anderen te zien en daar wat aan te doen, met name van hen die leven in arme plattelandsgebieden. We doen wat we zeggen richting hen die we helpen en leven voor wat we hen leren.

Ons doel is om praktisch waarde toe te voegen aan de levens van hen die we helpen, zodat ze er beter voor komen te staan dan toen we hen voor het eerst ontmoetten; geestelijk, mentaal, sociaal-emotioneel en fysiek. We vertrouwen erop dat zij op een bepaald moment in hun leven op een plaats zijn waar ook zij kunnen doorgeven aan anderen wat ze zelf hebben ontvangen.

We zijn ervan overtuigd dat we hierdoor getuige zullen zijn van echt transformatie, niet alleen van de levens van hen die we helpen, maar ook van ons eigen leven, doordat we deel zijn van iets dat groter is dan wijzelf. Dit is onze bijdrage aan het fundament dat onze Here Jezus Christus legde 2000 jaar geleden, om uit te reiken naar de armen, de zieken en de verwaarloosden met dezelfde liefde waarmee Hij ons allemaal liefheeft.

YoChild-Africa is een christelijke stichting die geregistreerd is in Uganda.

(Klik hier om naar de website van YoChild-Africa (Engels) te gaan of lees hieronder verder (Nederlands).)

VISIE

Te versterken en transformeren.

MISSIE

God bekend maken door het tegengaan van armoede en onwetendheid.

ONZE KERNWAARDEN

Liefde; We houden van God en laten zijn liefde aan anderen zien door zorg, compassie en vrijgevigheid. (Matt. 25:35-36) Excellentie; we streven naar excellentie in alles wat we doen door gebruik te maken van de middelen, talenten en vaardigheden die God ons heeft gegeven. (Prov. 22:29)
Integriteit; we geloven in eerlijkheid en waarheid als een fundamentele deugd in woord en daad. (Phil. 2:15 -16).
Creativiteit; we geloven dat creativiteit door God is gegeven en zoeken daarom naar innovatieve manieren om langdurige impact te maken. (Ex. 35:31-32).
Rentmeesterschap; we nemen verantwoordelijkheid en leggen verantwoording af van de middelen, gaven en talenten die aan ons zijn toevertrouwd. (Matt. 25:21)

ONZE PROGRAMMA’S

KINDSPONSORING
Niet naar school gaan betekende voor Nantayi dat ze samen met haar moeder dag in dag uit werkte op het land, maar er nooit genoeg eten was. Ze liep rond in oude versleten kleren omdat er geen geld was voor nieuwe kleren. Ze woonde in een huis dat lekte en niet gerepareerd kon worden. En in dat alles had ze geen uitzicht op enige verandering.

Door kinderen door middel van sponsoring toegang te geven tot educatie, doorbreekt de cyclus van hopeloosheid en armoede. Door sponsoring krijgt een kind toegang tot onderwijs, alle benodigde schoolmaterialen, medische hulp waar nodig en wordt voorzien in de basisbehoeften van het kind.

Klik hier voor meer informatie over het sponsoren van een kind.

Waiswa is blij met zijn kans op onderwijs. Hij was alleengelaten door zijn ouders, samen met zijn tweelingzus. Hij is een van de eerste kinderen die via YoChild-Africa een kans kreeg op onderwijs.
Alleenstaande moeders verbouwen eten om hun gezin te onderhouden.
“Sinds ik deel uitmaak van het landbouwprogramma van YoChild-Africa heb ik niet meer hoeven te bedelen.”

FAMILIE LEVENSONDERHOUD
We ondersteunen arme en minderbedeelde gezinnen met voedselpakketten en doormiddel van activiteiten die hen een startkapitaal geven om een kleinschalig bedrijf op te starten, zoals houtskool verkoop, agricultuur, bakstenen maken, koken, naaien etc. We hebben hiermee het genereren van inkomsten voor ogen zodat ze kunnen bouwen aan een stabiele financiële toekomst en ze niet meer afhankelijk maakt van hulp van anderen.

We zijn begonnen om alleenstaande moeders de mogelijkheid te geven voedsel te verbouwen op het land van YoChild-Africa. Dit geeft hen de mogelijkheid om voor hun eigen gezin te zorgen. Het overschot kan worden verkocht en inkomen generen om in andere behoeften te voorzien, zoals bijdragen aan de schoolmaterialen voor hun kinderen. Daarnaast helpen deze inkomsten hen om zelf een stuk land te kunnen huren waarop ze kunnen verbouwen en hun inkomsten kunnen vergroten, zodat ze niet meer afhankelijk zijn, maar een eigen stabiele financiële basis hebben.

ROYAL KIDS
We geloven dat elk kind speciaal is en dat het belangrijk is elk van hen zo te zien. In ons Royal Kids programma focussen we daarom op het versterken en bevestigen van hun identiteit in Christus. We leren hen hun innerlijk waarde en goedheid door hen te laten zien welke grote potentie er ligt in een ieder van hen. We helpen hen daarbij waarden te ontwikkelen als integriteit, vindingrijkheid, zelf-discipline en een win-win manier van leven. Door de diverse programma onderdelen ontwikkelen de kinderen zich geestelijk, fysiek, mentaal en sociaal.

Puzzels! Wat een geweldige manier om spelenderwijs jezelf te ontwikkelen.
Veel kinderen en ouderen lijden aan zandvlooien. Het is pijnlijk en bemoeilijkt het lopen van een kind. Met een kleine behandeling aan de voeten, slippers om op te lopen en reiniging van het huis, kan dit worden genezen.

MEDISCHE OUTREACH
Door informatieverstrekking, het geven van trainingen en basis medische hulp werken we samen met de kinderen en hun gezinnen naar een betere hygiëne en gezondheid.

We behandelen onder andere kinderen en hun gezinnen die problemen hebben met zandvlooien, delen slippers uit om hen te helpen een betere hygiene te behoudene en maken de huizen vrij van ongedierte.

Met het vooruitzicht van ons community centrum, hebben we straks een hygiënische plaats waar we spreekuur kunnen houden en zieken medische hulp krijgen.

ONZE PROJECTEN

COMMUNITY CENTRUM
Momenteel bouwen we een Community Centrum. Het centrum zal gebruikt worden als een trainingsplatform voor huwelijksworkshops, goede hygiene en gezondheid, en hulp voor HIV patiënten. Het geeft ook de mogelijkheid tot het starten van (volwassen) onderwijs en een vakschool om armoede in de gemeenschap te bestrijden. Daarnaast is het een plaats waar counseling plaats kan vinden.

Lees hier meer over de vorderingen van de bouw van het centrum.

In februari 2021 werd het dak op het centrum gezet. Momenteel werven we fondsen voor de deuren en ramen.

WATER PUT
In het dorp is geen stromend water aanwezig. Voor onze werkzaamheden zijn we daarom afhankelijk van een waterbron. In 2021 hopen we onze eigen water put aan te boren, om zo watervoorziening voor het community centrum en de omliggende bewoners te hebben. Water is cruciaal in levensonderhoud en het creëren van een hygiënische omgeving. Voor ons daarom van belang om dit project op korte termijn uit te voeren.

In 2020 bouwden we voor het eerst een stenen huis voor een van de gezinnen in Namunyuka. Met blijdschap en veel enthousiasme en dankbaarheid werd het huis betrokken door oma en haar 7 kleinkinderen.

HUIZEN BOUWEN
Haar hele leven lang leefde oma in een huisje van klei. De klei brokkelde van de muren en liet vele gaten achter. Ook de dakplaten waren aan het vergaan, en als het regende kwam er water naar binnen. De bedden zaten vol met ongedierte, want ook de kippen waren ‘s nachts in het huisje zodat ze niet gestolen konden worden. In dit huisje van 15-20m2 leefde oma met haar 7 kleinkinderen.

Goede behuizing zorgt voor een betere welzijn en hygiëne van gezinnen en daarmee is er ook minder ziekte. Daarom bouwen wij stenen huizen voor gezinnen die in vervallen kleihuisjes leven en niet de middelen hebben om verandering te brengen in hun leefsituatie. Op deze manier dragen we bij aan het welzijn van deze gezinnen.

SCHOOL PROJECT
Naar school kunnen gaan is een recht dat elk kind heeft. Ondanks dat gaat een groot gedeelte van de Oegandese kinderen niet naar school vanwege de financiële thuissituatie van het gezin. Daarnaast is niet al het onderwijs dat gegeven wordt kwalitatief en hebben veel kinderen alsnog een achterstand vergeleken met hun leeftijdsgenoten in de stad. We willen daarom een goede, kwalitatieve school bouwen in het dorp, die een regiofunctie heeft in het Kiboga District. Een school voor kinderen die geen onderwijs volgen, een school die hen een goede start in het leven geeft.

Lees hier meer over de plannen van het school project.

We hebben een goede, kwalitatieve school voor ogen, die een verschil maakt in de levens van hen die er onderwijs ontvangen.