Privacy verklaring YoChild Nederland

YoChild Nederland houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens en andere data aan de geldende wetgeving. Wij vinden je privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Je persoonsgegevens worden alleen door ons verwerkt en alleen met derden gedeeld als er een verwerkersovereenkomst met die partij is afgesloten. De partij mag die gegevens alleen gebruiken om de afgesproken diensten voor YoChild Nederland uit te voeren.

YoChild Nederland zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen.

Voor wie deze privacy verklaring geldt

Deze primacy verklaring is van toepassing op de verwerking van:

  • sponsor, donateur, ambassadeur en relaties verstrekte persoonlijke info
  • data verkregen nav bezoek aan en gebruik van onze website en webshop
  • data verkregen nav deelname aan de YoChild Nederland georganiseerde fondsenwervende activiteiten en andere activiteiten tot naamsbekendheid.

Van wie we gegevens verzamelen

We verzamelen gegeven van onze donateurs, sponsoren, mensen die ons willen volgen via onze nieuwsbrief en degenen die meedoen aan onze acties.

Waarom we gegevens verzamelen

YoChild-Africa kan haar werk doen door sponsoren, donateurs en ambassadeurs die het werk van YoChild-Africa ondersteunen en promoten. Met deze ondersteuning geeft zij kinderen, families en gemeenschappen in Oeganda de mogelijkheid zich te ontwikkelen en uit armoede te stappen. We verzamelen daarom persoonsgegevens van onze sponsoren, relaties en donateurs zodat we je op de hoogte kunnen houden over je sponsorkind, onze werkzaamheden, te zorgen dat transacties goed verlopen en om je op de hoogte te houden van onze evenementen. We verzamelen alleen de informatie die strikt noodzakelijk is om je hierin goed van dienst te kunnen zijn.

Hoe we gegevens verzamelen

We verzamelen je gegevens als je je aanmeldt als sponsor, ambassadeur, relatie of als donateur. Je vult dan een online formulier in waarmee je jouw persoonsgegevens aan ons doorgeeft.

We verzamelen ook jouw gegevens via hardcopy sponsor-, aanmeld-, toezeggings- en vragenformulieren en via (telefoon)gesprekken.

Welke gegevens verzamelen we en waarom:

De gegevens die we verzamelen verschillen per doelgroep:

  • Voor en achternaam: omdat we graag willen weten wie onze sponsoren en donateurs zijn
  • Leeftijd: omdat je meerderjarig moet zijn om een kind te sponsoren
  • E-mailadres: zodat we informatie naar je kunnen sturen als je je hebt aangemeld als sponsor, donateur of ambassadeur, als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen of om je informatie te sturen als je je hebt aangemeld voor een van onze acties.
  • Postadres: zodat we informatie naar je toe kunnen sturen over je sponsorkind of informatie die je bijvoorbeeld hebt aangevraagd via onze website.
  • Telefoonnummer: zodat we contact met je kunnen opnemen als er iets ernstigs is met je sponsorkind, of gewoon om je te bedanken.
  • Activiteitenhistorie: zodat we weten hoe je bij ons terecht bent gekomen en onze activiteiten  kunnen verbeteren om nog beter onze sponsoren te bereiken.

E-mail nieuwsbrieven

Wij maken gebruik van e-mail nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden van onze werkzaamheden. Hierin vertellen wij je over de voortgang van de projecten van YoChild-Africa, de activiteiten en werkzaamheden van YoChild Nederland en lees je hoe je betrokken kunt raken bij het werk van YoChild-Africa.

Wil je onze nieuwsbrief toch niet langer ontvangen, dan kun je je eenvoudig afmelden door een mail te sturen naar nederland@yochildafrica.org.

Bezoek aan onze website

YoChild Nederland respecteert jouw online privacy. Bij een bezoek aan onze website verzamelen wij daarom geen persoonlijke informatie en hoef je deze ook niet bekend te maken van jezelf.

Kies je er voor deze persoonlijke informatie, waardoor jij te identificeren bent, wel te geven door bijvoorbeeld een formulier in te vullen, dan gebruiken wij die gegevens alleen voor de doeleinden waartoe deze informatie gegevens is.

Cookies

We maken gebruik van cookies op onze website om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze functionaliteiten worden ingeschakeld wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze soort cookies of door voortgaand gebruik van onze website na de cookie melding.

Websites van andere partijen

Op onze website vind je links aan naar andere websites. Wil je een van die websites bezoeken dan valt het verzamelen van jouw persoonsgegevens op die betreffende websites onder verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie of bedrijf. We verwijzen je dan ook door naar hun privacy verklaring om te weten hoe ze met jouw persoonlijke gegevens omgaan.

Copyright en social sharing

Alle content van onze website valt onder het copyright van YoChild Nederland. Maar, voel je vrij om alle inhoud te delen via sociale media, blogs, etc. Graag voorzien van een bronvermelding.

Met wie je jouw gegevens delen

De gegevens die wij van jou verzamelen blijven in ons beheer. Wij verkopen, verhuren of geven jouw gegevens nooit weg aan anderen. Wij delen deze alleen met derden indien wij een verwerkingsovereenkomst hebben met hen. Zij verwerken dan ook alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienst waarvoor de verwerkingsovereenkomst geldt.

Beveiliging van jouw gegevens

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Bewaartermijnen

Onze bewaartermijn hangen samen met het doel waarvoor wij jouw gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. We bewaren jouw gegevens als je donateur, sponsor of ambassadeur bent of als we nog een lopende betaling hebben staan. Ben je niet langer sponsor, donateur of ambassadeur dan bewaren we de gegevens die niet meer nodig zijn voor de Belastingdienst maximaal 3 jaar. Op die manier hebben we voor trends en analyses van onze gegevens in ieder geval voor 3 jaar betrouwbare cijfers.

Jouw rechten tot gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Volgens de vernieuwde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heb je rechten op het gebied van gegevensverwerking. Je hebt bijvoorbeeld het recht om jouw gegevens die we verwerken, in te zien. Je kunt deze laten corrigeren als we je gegevens niet juist hebben vastgelegd. Je hebt ook het recht ons te vragen jouw gegevens te verwijderen uit onze database. Dit kan alleen als je niet langer sponsor, donateur of ambassadeur bent, er geen betalingsverplichting meer aan je gegevens is gekoppeld of jouw gegevens niet langer voor de Belastingdienst bewaard moeten worden.

Je hebt ook het recht om bezwaar aan te tekenen, het recht op beperking van verwerking en het recht op gegevensoverdracht. Wij zijn verplicht om binnen een maand aan jouw verzoek te voldoen. Is jouw verzoek complex of als je een groot aantal verzoeken tegelijkertijd bij ons indient dan mogen we deze termijn oprekken tot een maximum van 3 maanden.

Recht op rectificatie en aanvulling

Je hebt het recht je gegevens te wijzigen en aan te vullen. Hiervoor hebben we formulieren op onze website, waarin we exact vragen naar wat we nodig hebben om je gegevens aan te kunnen passen. Je vindt de formulieren op onze contactpagina. Is er voor jouw wijzigingsverzoek geen specifiek formulier gebruik dan het algemene contact formulier.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht iedere vorm van verplichting op te zeggen en voorkeur voor correspondentie aan te passen. Op onze contactpagina vind je formulieren om jouw wijzigingen door te geven. Is er voor jouw verzoek geen specifiek formulier, gebruik dan het algemene contactformulier.

Recht op inzage en recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht de gegevens die wij van jou hebben in onze database in te zien of op te vragen om aan een derde partij door te geven. Voor dit recht op inzage of dataportabiliteit maak je gebruik van een specifiek formulier op onze website. Bij een verzoek om inzage of dataportabiliteit nemen we altijd eerst telefonisch contact met je op voordat we het verzoek in behandeling nemen, zodat wij aan onze verplichting kunnen voldoen om jouw identiteit te controleren. We vragen in het formulier dan ook naar je telefoonnummer en een dagdeel waarop jij beschikbaar bent om te bellen.

Recht op vergetelheid

Na een termijn van 3 jaar geen sponsor, donateur of ambassadeur te zijn geweest, verwijderen wij jouw gegevens uit onze database die niet meer nodig zijn voor de Belastingdienst. Wil je dat wij jouw gegevens eerder verwijderen, dan kun je daarvoor een specifiek formulier invullen op onze website. We vragen je in dit formulier naar je telefoonnummer en een dagdeel dat we kunnen bellen. Op deze manier kunnen we aan onze verplichting voldoen om jouw identiteit te controleren. Nadat het termijn van 7 jaar voor de Belastingdienst is verstreken, verwijderen wij ook jouw NAW en betalingsgegevens uit ons systeem.

Wijzigen en vragen

We kunnen van tijd tot tijd onze verklaring wijzigen en plaatsen dan een update op onze website. De meest recente versie zal altijd beschikbaar zijn via www.yochildafrica.org/nederland. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Mocht je ondanks de hierboven genoemde maatregelen en afspraken wat betreft persoonsgegevens, privacy en databeveiliging vinden dat we het toch niet netjes doen, hopen we dat je contact met ons opneemt. Jouw vraag, opmerking of klacht kun je sturen naar: nederland@yochildafrica.org. Mocht je hierna nog niet tevreden zijn, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy beleid YoChild Nederland. Versie: september 2019

Extra informatie over het gebruik van onze website

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.