YoChild-Africa Nederland
Stichting YoChild Nederland bestaat sinds april 2018. De stichting werd opgericht ter ondersteuning van het werk van YoChild-Africa in Oeganda (www.yochildafrica.org).

YoChild-Africa Nederland werft fondsen voor YoChild-Africa en heeft tot doel naamsbekendheid te geven aan het werk van YoChild-Africa en financiën te genereren om het werk te ondersteunen. Zij doet dit door het organiseren van o.a. workshops, activiteiten en events. YoChild-Africa Nederland werkt in overstemming met de richtlijnen van YoChild-Africa.

Het bestuur
Het bestuur van YoChild-Africa Nederland draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting in Nederland en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur is driekoppig en bestaat uit de volgende personen:

Annet de Jonge
Voorzitter
Gert Poetsma
Secretaris
Wilfred van den Bosch
Penningmeester

Financieel
De inkomstenbronnen van de stichting bestaan uit: 
– Giften en donaties van betrokken individuen, bedrijven en instellingen.
– Erfstellingen, legaten en schenkingen.
– Eventuele andere verkrijgingen en baten

Minimaal 90% van de inkomsten wordt een op een overgemaakt naar YoChild-Africa. Deze inkomsten worden gebruikt om de verschillende projecten van YoChild-Africa draaiende te houden en verder uit te breiden. YoChild-Africa verantwoordt haar uitgaven vanuit de inkomsten van YCN richting YoChild Nederland door middel van een financieel overzicht.

Het activiteiten team
In de afgelopen jaren is het activiteiten team uitgegroeid naar een team van 10 mensen die op vrijwillige basis bijdragen aan het werk van YoChild-Africa.

Onder leiding van Annet de Jonge draagt dit team zorg voor de organisatie en uitvoering van diverse fondsenwervende activiteiten als workshops, verkoop en evenementen en zijn zij ambassadeurs die het werk van YoChild-Africa naamsbekendheid geven.

Wil jij graag meewerken binnen dit team? Neem dan contact op met Annet: annet@yochildafrica.nl.