Kato en Helmien
Oprichter YoChild-Africa

YoChild-Africa is in 2018 opgericht door Kato Joseph en zijn vrouw Helmien Kato-Alderliesten. Kato leefde zelf een aantal jaren op de straat en weet uit eigen ervaring wat het is om in armoede te leven. Hij kreeg de kans daar uit te stappen toen hij in een weeshuis van een Duitse zendelinge mocht komen wonen. Samen werken Kato en Helmien nu om anderen dezelfde mogelijkheid te geven uit armoede te stappen. Daarmee zijn zij een baken van hoop voor de hopelozen.

YoChild-Africa staat voor ‘your child Africa’. De kinderen van Afrika zijn de focus van onze organisatie. Daarnaast ligt in de naam ook ons fundament, namelijk dat het God’s kinderen zijn en dus staat het ook voor Your child, God’s kind.

Visie
Onze visie is: Versterken en transformeren.
Kinderen in armoede missen de ondersteuning en middelen om uit armoede te kunnen stappen. Door ondersteuning en middelen beschikbaar te maken voor hen, worden zij versterkt en kunnen zij hun leven transformeren.

Missie
Een generatie op te richten van kinderen die geestelijk, sociaal-emotioneel, fysiek en mentaal gezond is en leven vanuit hun volle potentie in Christus en daardoor bij dragen aan de opbouw van hun familie en gemeenschap.

Waarden
Ons werk is gebaseerd op de basisprincipes van liefde, integriteit, creativiteit, excellentie en rentmeesterschap.

YoChild-Africa Nederland
YoChild-Africa Nederland werft fondsen voor YoChild-Africa en heeft tot doel naamsbekendheid te geven aan het werk van YoChild-Africa en financiën te genereren om het werk te ondersteunen. Zij doet dit door het organiseren van o.a. workshops, activiteiten en events. YoChild-Africa Nederland werkt in overstemming met de richtlijnen van YoChild-Africa.

Het bestuur van YoChild-Africa Nederland
Het bestuur van YoChild-Africa Nederland draagt de eindverantwoordelijkheid voor de stichting in Nederland en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur is driekoppig en bestaat uit de volgende personen:

Annet de Jonge
Voorzitter
Gert Poetsma
Secretaris
Wilfred van den Bosch
Penningmeester