RECHT OP ONDERWIJS.

Het geloof van YoChild-Africa in het fundamentele recht en de vrijheid van kinderen om toegang te hebben tot goed en kwalitatief onderwijs, werpt geleidelijk vruchten af.

Vorige week hadden we onze tussentijdse examens en de uitslag toverde een glimlach op ons gezicht. We merkten dat de leesvaardigheid van onze leerlingen positief is toegenomen, evenals hun begrip van de vakken. En dit danken wij aan jullie niet-aflatende steun, waardoor onze leerlingen onverdeelde aandacht aan hun studie konden besteden, zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze van school zouden worden gestuurd vanwege een gebrek aan schoolgeld. Er is vastgesteld dat 45% van de kinderen op de basisschool voortijdig stopt en dat armoede een belangrijke factor is in de schooluitval.

We kunnen duidelijk het verschil zien dat geven maakt in de levens van arme plattelandskinderen in onze gemeenschappen.

Moge de goede Heer u rijkelijk zegenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *