Het proces waarderen.

Elk kind in ons sponsorprogramma heeft een verhaal. Een die je klein maakt. En het is door de genade van God dat we als een ministry ons uitdagen om niet te kijken naar het kind zoals het is, maar zoals het kan zijn. En dat we voorzieningen treffen om hen te ondersteunen om te bereiken wat we in hen zien.

Door sponsoring hebben we een geleidelijke verbetering gezien in de levens van deze kinderen. Van een laag zelfbeeld naar vertrouwen in hun eigenwaarde, ondanks hun achtergrond. En dit heeft een sterk positieve invloed op hun academische prestaties en hun vermogen om beter te communiceren en voor elkaar te zorgen.

Het is ons verlangen dat ze groeien in elk gebied van hun leven. Het offer dat hun sponsoren maken om deze kinderen te ondersteunen gaat niet ongemerkt voorbij. De keuze om een verschil te maken in het leven van die ene.

Mag God jullie blijven zegenen en beschermen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *