We vierden ons 5 jarig bestaan!

Op 6 april bestond YoChild-Africa Nederland 5 jaar. Een mijlpaal die we graag met elkaar vierden!
In de afgelopen jaren is er hard gewerkt in Nederland om fondsen voor YoChild-Africa te werven. Velen raakten bekend met het werk vanwege het enthousiasme van onze ambassadeurs en we hebben een fantastische groei gezien het aantal mensen dat betrokken is geraakt bij het werk in Oeganda. Diverse vrijwilligers gingen naar Oeganda om hun gaven en talenten daar concreet in te zetten. Wat een zegen om in de eerste vijf jaar zo te mogen groeien met elkaar.

We willen dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen die bij ons werk betrokken is op welke manier dan ook, heel hartelijk te bedanken voor al jullie inzet in al deze jaren. Het mag duidelijk zijn dat we deze vijf jaar veel konden bereiken simpelweg vanwege jullie liefde en ondersteuning.

We willen ook iedereen die aanwezig was op het jubileum hartelijk bedanken dat jullie er voor kozen deze dag samen met ons te vieren.

En niet als laatste gaat onze dank uit naar ons team van YoChild-Africa Nederland, die zich al 5 jaar lang voor ons werk inzet, en ook voor al hun inzet om het jubileumfeest te organiseren en te zorgen dat het een succesvolle dag werd!

We bidden jullie allen Gods zegen en bescherming toe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *