Outreach Zienderogen.

We zijn verheugd onze bezoekers van Stichting Zienderogen in Nederland te mogen verwelkomen om deel uit te maken van een medisch outreach programma gericht op het leveren van oogzorg diensten aan de minderbedeelde mensen in onze gemeenschap. Het programma is bedoeld om mensen te bereiken die geen toegang hebben tot oogzorgdiensten vanwege financiële beperkingen, gebrek aan vervoer of omdat ze in afgelegen gebieden wonen.

De eerste dag verliep goed met het meten van de ogen van vijfenzeventig mensen en velen die leesbrillen meekregen of waarvan het recept op een aangepast bril klaarligt om te worden verstuurd. De blijdschap van degenen die weer beter kunnen zien nu met bril, spreekt boekdelen over het belang van deze outreach voor gemeenschap. We zijn dan ook erg dankbaar voor alle inzet en werk dat het team van Zienderogen in onze gemeenschap verzet. En niet alleen in onze gemeenschap, maar ook in de omliggende plaatsen.

De eerste van de twee weken outreach zit er op en in de afgelopen week zijn de ogen van ongeveer 500 mensen in onze gemeenschap en omliggende dorpen gecheckt.

We zien uit naar een goede tweede week, waarbij we deze diensten aan nog meer mensen mogen aanbieden en hen zo helpen verbetering van gezichtsvermogen te verkrijgen.

We bidden Gods zegen uit over team en al het werk dat zij hier verrichten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *